O firmie

PRZEDSIĘBIORSTWO KOTREM

założone zostało w 1989 r. Firma specjalizuje się w budowie nowoczesnych ekologicznych kotłowni grzewczych, instalacji grzewczych i wentylacji.

KOTREM S.J. świadczy usługi zarówno dla przemysłu, budynków użyteczności publicznej jak i dla budownictwa mieszkaniowego wielo i jednorodzinnego.

KOTREM S.J. świadczy usługi zarówno dla przemysłu, budynków użyteczności publicznej jak i dla budownictwa mieszkaniowego wielo i jednorodzinnego.

Firma oferuje:

Kotły grzewcze, Palniki gazowe i olejowe, Wymienniki ciepłej, Kolektory słoneczne, Osprzęt do kotłowni, Grzejniki i materiały do instalacji grzewczych, Klimatyzatory,  Odkurzacze centralne.
Usługi w zakresie montażu

Kotłowni, Wewnętrznych instalacji gazu, Instalacji co i wod-kan, Instalacji solarnych, Instalacji wentylacji mechanicznej dla przemysłu i domów indywidualnych, Instalacji klimatyzacji, Instalacji centralnych odkurzaczy
Nasze realizacje

Kotłowni, Wewnętrznych instalacji gazu, Instalacji co i wod-kan, Instalacji solarnych, Pomp ciepła, Instalacji wentylacji mechanicznej dla przemysłu i domów indywidualnych, Instalacji klimatyzacji, Instalacji centralnych odkurzaczy